Witamy serdecznie!
Rok szkolny 2014/2015

12.09.2014

     Miło nam poinformować, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku realizuje dwa projektypn."Szansa na komunikację" dla uczennic/uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz "Efektywna szkoła" dla uczennic/uczniów Gimnazjum Specjalnego.
     Projekty są współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Więcej informacji


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej