Wydarzenia

X edycja akcji edukacyjnej "Bezpieczeństwo na drodze" - 28.09.2017 r.

     28 września wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym, zorganizowanym we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie, Komisariatem Policji w Dorohusku oraz PKP PLK w Chełmie.
     Akcja miała na celu przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy, rowerzysta, pasażer, propagowanie konieczności używania elementów odblaskowych, popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.
     W trakcie spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy, a uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, pulsujące gadżety odblaskowe i materiały edukacyjne z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym od współorganizatorów akcji.Wychowankowie z SOSW znowu w Akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2017".

     Zawsze chętnie włączamy się w akcję "Sprzątanie Świata", której organizatorem jest fundacja "Nasza Ziemia".

W tym roku w porządkowaniu terenów leśnych w miejscowości Turka wzięło udział 9 wychowanków z gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy wraz z opiekunami: Katarzyną Sokaluk i Joanną Nizioł. Wszystko odbyło się pod czujnym okiem pana Michała - leśniczego z Leśnictwa Husynne.
     Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie potrzeby dbania o środowisko przyrodnicze. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie sprzątanie lasu przebiegło sprawnie.
W worki i rękawice ochronne zaopatrzyło nas Starostwo Powiatowe w Chełmie.
     Cieszymy się, że z roku na rok śmieci jest coraz mniej.
Młodzi artyści z SOSW w Dorohusku na Przeglądzie "Piosenki Ludowej" - 13.09.2017 r.

Już po raz dwudziesty w DPS- ie w Kaniem
odbyło się głośne, ludowe śpiewanie!
13-go września ku naszej radości
słońce zaświeciło, było wielu gości!
Nasza grupa zgrana: Kamila, Patrycja, Anita i Piotr
zawsze rozśpiewana... więc zabrzmiał ich głos!
Mateusz wtórował i nadał nam krok,
zaprosił do tańca... w prawo, w lewo skok!
Więc zadowoleni wróciliśmy razem
za rok zaśpiewamy...też donośnym głosem!
Rok szkolny 2017/2018 Rozpoczęty!

     W poniedziałek 4 września 2017 r. o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.
     Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych osób oraz odczytania listów: Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty, a także Rzecznika Praw Dziecka.
     Odbyły się również wystąpienia zaproszonych gości: Wikariusza Parafii Dorohusk ks. Grzegorza Kiciaka i Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anny Kosackiej, którzy życzyli wszystkim dużo radości i sukcesów w nowym roku szkolnym.
     Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Bożena Kloc, która przedstawiła organizację roku szkolnego życząc wszystkim motywacji i zapału do pracy.
     Na zakończenie uczniowie udali się do klas na powakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej